Regulamin

Regulamin użytkowania portalu Medycy Dla Ukrainy

Przeznaczeniem portalu jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących nieodpłatnej pomocy medycznej uchodźcom z Ukrainy.

Portal uamed.pl udostępniany jest bezpłatnie, zaś korzystanie z jego funkcjonalności jest dobrowolne.

Oferty pomocy umieszczane na portalu są bezpłatne, zabronione jest umieszczanie ofert pomocy odpłatnych.

Korzystający z portalu wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych podanych w ogłoszeniu.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania portalu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Operator portalu – 4OpenMind – Agencja marketingowa Izabella Sobiech nie ponosi odpowiedzialności za skutki i szkody będące następstwem korzystania z oferowanych za pośrednictwem portalu Medycy Dla Ukrainy usług. Przed skorzystaniem z usług osoba poszukująca pomocy powinna dokonać samodzielnej weryfikacji podmiotu oferującego pomoc.

Operator portalu jest uprawniony do usuwania ofert pozostających w sprzeczności z celem działania portalu Medycy Dla Ukrainy.

Polityka prywatności

Polityka prywatności uamed.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług portalu uamed.pl.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez portal uamed.pl jest 4OpenMind – Agencja marketingowa Izabella Sobiech, Aleje Jerozolimskie 89 lok. 43, 02-001 Warszawa, NIP: 7181811785.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach związanych z niesieniem nieodpłatnej pomocy medycznej uchodźcom z Ukrainy poprzez m.in.:

Publikowanie treści ogłoszeń na stronie uamed.pl

Przekazywaniem danych osobowych między podmiotami oferującymi pomoc a osobami poszukującymi pomocy

Odbiorcami danych osobowych są w szczególności podmioty które oferują lub otrzymują pomoc.

Dane osobowe będą przechowywane na czas konieczny do realizacji celów przetwarzania. Celem zbierania informacji jest prawidłowe funkcjonowanie portalu uamed.pl

Korzystając z portalu i udostępniając swoje dane osobowe w ogłoszeniach i formularzach wyrażasz Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie tych danych osobom przeglądającym ogłoszenia.

Uprawnienia Użytkowników

Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „Ciasteczka”) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.

Użytkownicy portalu uamed.pl mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby:

zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej,

informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika portalu uamed.pl

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zablokowanie przez Użytkownika plików cookies w ustawieniach przeglądarki nie wpływa na dostęp do zasadniczych treści portalu uamed.pl.

Portal uamed.pl wykorzystuje usługi Google Analytics, dane dotyczące odwiedzin w serwisie są udostępniane firmie Google w celu realizacji tej usługi.

Obok plików cookies portal uamed.pl może również gromadzić dane zwyczajowo

 

zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonano wizyty w portalu uamed.pl.

Postanowienia dodatkowe

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem [email protected].

W portalu uamed.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od portal uamed.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez portal uamed.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać zmianom. O wszystkich zmianach Użytkownicy będą informowani poprzez opublikowanie zmienionej Polityki prywatności na tej podstronie

Użytkownik portalu uamed.pl wyraża zgodę na niniejszą Politykę Prywatności i zgadza się na jej warunki.